Stabs- og masterstudiet (60+30 studiepoeng)

STUDIEPOENGBELASTNING
EmneAvsl. Eks.SP2015 Høst2016 Vår2016 Høst
MILMA5071 Vitenskaplig metode2016-08-121010
STAB4110 Vitenskapsteori og metodologi2015-09-1155
STAB4120 Norsk og internasjonal politikk2015-10-201010
STAB4130 Militær historie og teori2015-11-251010
STAB4141 Virksomhetsstyring i forsvarssektoren10
STAB4150 Militær Ledelse2016-02-1255
STAB4161 Militære fellesoperasjoner2016-06-081520
MILMA5900 Masteroppgave2016-11-28
2016-12-12
3030
Sum95252540