Bachelor i økonomi og administrasjon

STUDIEPOENGBELASTNING
EmneAvsl. Eks.SP2015 Høst2016 Vår2016 Høst2017 Vår2017 Høst2018 Vår
BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap7,57,5
MRK1001 Markedsføring - grunnkurs7,57,5
MET1001 Matematikk2015-12-107,57,5
ORG1100 Organisasjon og ledelse7,57,5
MET1002 Statistikk - grunnkurs2016-05-207,57,5
SMØ1001 Mikroøkonomi7,57,5
ORG2002 Foretaksstrategi7,57,5
BØA1200 Finansregnskap med analyse7,57,5
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering7,57,5
SMØ2001 Makroøkonomi7,57,5
JUR2001 Rettslære7,57,5
BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse7,57,5
BØA2200 Finansiering og investering7,57,5
MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode7,57,5
INT3001 Etikk7,57,5
Profileringsområder og valgemner67.5157,522,522,5
Sum180303030303030